O firmie

Instytut Bioinżynierii i Technologii Medycznych (IBeMT Sp. z o.o.) prowadzi multidyscyplinarną działalność z zakresu kompleksowej oceny technologii medycznych oraz zaawansowanych badań bio-inżynieryjnych. Firma posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w implantologii, ze szczególnym naciskiem na implanty stosowane w chirurgii kręgosłupa. IBeMT dysponuje własnym laboratorium badawczym z wysokospecjalistycznymi metodykami badawczymi i może świadczyć usługi z zakresu specjalistycznych badań biomechanicznych biomateriałów i wyrobów medycznych (zwłaszcza implantów) w symulowanych warunkach laboratoryjnych.

Zakres działalności:

Prowadzimy profesjonalne badania ukierunkowane na funkcjonalność produktów medycznych, szczególnie wszczepianych chirurgicznie w zakresie:
- badań standardowych,
- oceny funkcjonalności (technologiczności) wyrobów medycznych,
- badania na podstawie własnych opracowanych metodyk.
- projektowania/opracowania metodyk badawczych,
- ocenę jakości wyrobów medycznych, w tym na potrzeby procesów rejestracyjnych CE, FDA,
- standaryzację badań w zakresie ASTM, ISO PN,